Deu n’hi df3 quin ritme! La vida se’t porta (se’ns porta) pel davant i no en podem fer res.Per cert m’ha aadgrat la frase per algfa que ha d’anar a una tertfalia televisiva i no sap com es diu. Tot i que entenc que es refereix a la tertulia m’ha sonat a no sap com es diu ell mateix . No se9 si buscaves l’efecte, pero m’ha aadgrat.I pacie8ncia amb els informes!

Responder